Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve Gelişim

Yarın eğitim var, acaba erteleyebilir miyim?

Bu cümleleri çok duyduk. Diğer yandan, ‘gelişimime hiç yatırım yapılmıyor’ yakınmaları da kulaklarımızda…

Gerçekçi olmak gerekirse, sadece yıllık eğitim adam saat göstergesi ile süreci yönetirsek bu algılar kaçınılmaz.

Trendleri takip edip, söylenmeyen ihtiyaçları da tasarım aşamasında dahil etmek, başarının anahtarı. Bugün ihtiyaç duyduğumuz bilgilere rahatlıkla ulaşıyoruz. Yarın ihtiyaç duyacağımızı önden tespit etmek ise şirketin yeteneklerini geliştirmeye katkı sağlar ve rekabet avantajı sağlar.

Eğitimin tek araç olarak kullanılmadığı, koçluk, mentorluk, deneyim paylaşımı, rotasyon gibi farklı araçlarla entegre edilerek gelişim paketlerinin sunulduğu, gerçekten bir fark yaratmalarına katkı sağlayacak kaliteli eğitimlerin verildiği bir ortam hayal ediyor gençler… Ve bir katalogdan eğitim seçmek yerine, kendileriyle özel olarak ilgilenilmediğini hissediyor.

  • Farklı öğrenim yöntemlerini içeren gelişim araçları tasarlamak
  • Gelişim rehberliği hizmeti sunmak
  • Liderlik ve farklı fonksiyonlar için eğitim/gelişim programları tasarlamak
  • Liderlik ve insan kaynakları özelinde çalıştaylar/seminerler düzenlemek